Tietosuojakäytäntö, Frendix Oy

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR:n mukaisten määritysten perusteella on rekisterinylläpitäjän informoitava henkilötietojen käsittelystä selkeästi ja läpinäkyvästi. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme Frendix Oy:n keräämistä tiedoista ja niiden käsittelystä.

Kerättyä tietoa käytetään:

 • toimintamme ja asiakaspalvelumme kehittämiseen
 • tuotteiden myynnin ja markkinoinnin parantamiseen
 • onnistuneen käyttökokemuksen toteuttamiseen
 • hyvän ja helppokäyttöisen palvelun tarjoamiseen

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Frendix Oy (Y-tunnus: 2168997-8)

Vierikatu 11, 04430 Järvenpää

 

Yhteydenotto tietoturvaa koskevissa asioissa:

Frendix Oy

puh: 010 821 0700, email: info(at)frendix.fi, verkkosivut: www.frendix.fi

Mitä tietoja keräämme?

 1) Yksilöimätön tieto

Frendixin verkkosivun käyttöön liittyvät havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot, joita ei ole mahdollista yhdistää tiettyyn käyttäjään tai henkilöön, kuten:

 • Käyttöjärjestelmän ja selaimen versio
 • Järjestelmän kieli
 • Laite (PC tai mobiili)
 • Suuntaa antava arvio käyttäjän maantieteellisestä sijainnista
 • Sivu, jolle käyttäjä on sivustolla ensimmäisenä saapunut
 • Vieraillut sivut ja käyttäjän eteneminen sivustolla
 • Sivustolla vietetty aika ja istunnon kokonaiskesto

 

2) Henkilötiedot

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

 • Tunnistamistiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Tietojen lähde ja käsittelijät

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi kuljetuksen välittäjiltä.

Asiakastietoihin on pääsy vain Frendix Oy:n omilla työntekijöillä. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käyttäjän tilauksen yhteydessä antamia henkilötietoja käytetään tilauksen toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyvään yhteydenpitoon. Tilauksen tehdessään käyttäjä antaa luvan luovuttaa henkilötietoja tilauksen toimittamisen kannalta välttämättömille ulkopuolisille tahoille, kuten kuljetuspalveluille.

 

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille, ellei laki toisin määrää. Annettuja tietoja käytetään ainoastaan Frendix Oy:n jälkimarkkinointitarkoituksiin. Tietoja ei koskaan myydä, vaihdeta tai luovuteta muille.

Analytiikan keräämiseen ja markkinoinnin tehostamiseen käytetään frendix.fi verkkosivustolla Googlen tarjoamia palveluita, kuten Google Analytics ja Google Ads palveluja.

Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen

Voit pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista ottamalla yhteyttä Frendixiin.

Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi kirjanpidon kannalta vaadittavat tiedot) tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan verkkosivuillamme ehtojen päivityksen yhteydessä.